LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUẦN TỪ 29/5/2017 ĐẾN 04/6/2017
26/05/2017

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 29/5/2017 ĐẾN 04/6/2017

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

 Thứ Hai

(29/5/2017)

 

* Từ ngày 27/5/2017 đến ngày 31/5/2017: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

 

14h00

*Học lớp Ngôn ngữ ký hiệu

 

 

 

 

Thứ Ba

(30/5/2017)

08h30

* Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Minh Ngọc (Khoa Cơ bản). Thành phần: Theo giấy mời và các cá nhân quan tâm tới dự

P. 702, số 477 Nguyễn Trãi

 

 

 

Thứ Tư

(31/5/2017)

09h00

* Bế mạc đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường CĐSP Trung ương.

HT ĐCN

 

 

 

Thứ Năm

(01/6/2017)

14h00

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Sáu

(02/6/2017)

08h30

* Khoa Quản lý Văn thư tổng kết năm học 2016 – 2017. Thành phần: PHT Đỗ Thị Minh Chính và toàn thể CBVC khoa QLVT

VP Khoa

14h00

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

P. Hội thảo

14h00

* Lớp Ngôn ngữ kí hiệu

P. Giao ban

 

 

 

Thứ Bảy

(03/6/2017)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(04/6/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web