CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT SƠ BỘ CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
04/05/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT SƠ BỘ

CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 Thời gian: Thứ Sáu, ngày 05 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Phòng Giao Ban, Tầng 2, Nhà A, Trường CĐ Sư phạm Trung ương

Thành phần:                   

- Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm;

-  Đoàn chuyên gia ĐGN: Trưởng đoàn, Thư ký, Thành viên TT, Giám sát viên;

- Trường CĐ Sư phạm Trung ương: Ban Giám hiệu, Hội đồng TĐG, các cá nhân và bộ phận liên quan theo yêu cầu của Nhà trường.

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8.30 – 8.40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC của Trường

8.40 – 8.50

Đại diện Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát và thành phần đoàn khảo sát

Đại diện Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

8.50 – 9.00

Lãnh đạo Trường giới thiệu Ban Giám hiệu và Hội đồng Tự đánh giá

Đại diện Lãnh đạo

Trường CĐ SPTW

9.00 – 9.30

Báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu đơn vị cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức

Trưởng đoàn ĐGN

9.30 – 9.45

Thảo luận thống nhất những vấn đề đơn vị cần chuẩn bị:

-       Tài liệu, minh chứng cần bổ sung;

-       Số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn;

-       Đối tượng cần quan sát, kiểm tra;

-       Thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức.

Đoàn ĐGN và

Trường CĐ SPTW

9.45 – 10.15

Công tác hậu cần cho Đoàn.

Đoàn ĐGN và

Trường CĐ SPTW

10.15 – 11.45

- Kiểm tra việc chuẩn bị các minh chứng;

- Thăm một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (phòng làm việc của đoàn, phòng phỏng vấn, …).

Đoàn ĐGN

11.45-12.00

Ký Biên bản khảo sát sơ bộ

Lãnh đạo TT KĐCLGD, Trưởng đoàn,

Lãnh đạo Trường

14.00-17.00

Đoàn kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ minh chứng

Đoàn ĐGN

 

Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web