Thông báo  
Danh sách sinh viên thi Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra
21/04/2017

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

                TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG
       KIẾN THỨC - NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI

Kì thi: Đánh giá năng lực tiếng anh bậc 2

Thời gian: 7h30, ngày 23 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Đa chức năng

STT

HỌ TÊN

LỚP

SỐ BÁO DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Phương Anh

15CĐQTVP

0001

 

2

Đỗ Thị Ánh

15CĐQTVP

0002

 

3

Bùi Duy Bình

15CĐQTVP

0003

 

4

Đặng Thanh Chương

15CĐQTVP

0004

 

5

Nguyễn Trung Đức

15CĐQTVP

0005

 

6

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

15CĐQTVP

0006

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

15CĐQTVP

0007

 

8

Trần Thị Hương

15CĐQTVP

0008

 

9

Nguyễn Thị Thu Huyền

15CĐQTVP

0009

 

10

Phan Thị Thanh Huyền

15CĐQTVP

0010

 

11

Nguyễn Thùy Linh

15CĐQTVP

0011

 

12

Phùng Hữu Minh

15CĐQTVP

0012

 

13

Nguyễn Văn Điền Phong

15CĐQTVP

0013

 

14

Nguyễn Thị Phương

15CĐQTVP

0014

 

15

Phạm Thị Phương

15CĐQTVP

0015

 

16

Ngô Thị Mỹ Phượng

15CĐQTVP

0016

 

17

Đàm Đình Quý

15CĐQTVP

0017

 

18

Nguyễn Thị Quỳnh

15CĐQTVP

0018

 

19

Nguyễn Thị Thảo

15CĐQTVP

0019

 

20

Hoàng Thị Thúy

15CĐQTVP

0020

 

21

Nguyễn Thị Thu Thủy

15CĐQTVP

0021

 

22

Lê Thị Yến

15CĐQTVP

0022

 

23

Nguyễn Thị Trang

15CĐLT

0023

 

24

Đặng Thị Hương Ly

15CĐLT

0024

 

25

Nguyễn Thái Thanh

15CĐLT

0025

 

26

Sì Go Nu

15CĐLT

0026

 

27

Đỗ Bích Ngọc

15CĐMN-ĐB

0027

 

28

Nguyễn Ánh Nguyệt

15CĐMN-ĐB

0028

 

29

Nguyễn Lan Phương

15CĐMN-ĐB

0029

 

30

Nguyễn Thị Hồng Vân

15CĐMN-ĐB

0030

 

31

Nguyễn Thị Như

15CĐMN-ĐB

0031

 

32

Nguyễn Thị Hoa

15CĐMN-ĐB

0032

 

33

Nguyễn Thị Thu Trang

15CĐMN-ĐB

0033

 

34

Đặng Thị Thu Hiền

15CĐMN-ĐB

0034

 

35

Vũ Thị Thanh Hoa

15CĐMN-ĐB

0035

 

36

Nguyễn Thị Hương

15CĐMN-ĐB

0036

 

37

Nguyễn Mai Dung

15CĐMN-ĐB

0037

 

38

Kiều Thị Vân Anh

15CĐMN-ĐB

0038

 

39

Trần Thu Hương

15CĐMN-ĐB

0039

 

40

Nguyễn Diệu Linh

15CĐMN-ĐB

0040

 

41

Trịnh Thị Loan

15CĐMN-ĐB

0041

 

42

Lý Thị Diệu

15CĐMN-ĐB

0042

 

43

Đỗ Thị Chính

15CĐMN-ĐB

0043

 

44

Lê Lan Nhi

15CĐMN-ĐB

0044

 

45

Bùi Thị Thanh Huyền

15CĐMN-ĐB

0045

 

46

Phạm Thu Thảo

15CĐMN-ĐB

0046

 

47

Phạm Thị Hải Yến

15CĐMN-ĐB

0047

 

48

Hoàng Thị Tâm

15CĐMN-ĐB

0048

 

49

Đỗ Thị Thanh Thảo

15CĐMN-ĐB

0049

 

50

Lương Hà Vy

15CĐMN-ĐB

0050

 

51

Trần Thị Duyên

15CĐMN-QTVP

0051

 

52

Nguyễn Thị Thu Anh

15CĐMN-QTVP

0052

 

53

Nguyễn Thị Duyên

15CĐMN-QTVP

0053

 

54

Lý Thị Linh

15CĐMN-QTVP

0054

 

55

Trần Thị Lý

15CĐMN-QTVP

0055

 

56

Bùi Thị Luyên

15CĐMN-QTVP

0056

 

57

Nguyễn Trang Nga

15CĐMN-QTVP

0057

 

58

Lê Thị Mơ

15CĐMN-QTVP

0058

 

59

Dương Thị Hương Mơ

15CĐMN-QTVP

0059

 

60

Nguyễn Mạnh Thoa

15CĐMN-QTVP

0060

 

61

Dương Thị Thơm

15CĐMN-QTVP

0061

 

62

Lê Thị Thùy

15CĐMN-QTVP

0062

 

63

ChuThị Thắm

15CĐMN-QTVP

0063

 

64

ChuThị Trang

15CĐMN-QTVP

0064

 

65

Nguyễn Thị Yến

15CĐMN-QTVP

0065

 

66

Trịnh Phương Chi

15CĐMN-QTVP

0066

 

67

Đào Thị Huệ

15CĐMN-QTVP

0067

 

68

Bùi Thị Đức

15CĐĐB

0068

 

69

Bùi Thị Thùy Dung

15CĐĐB

0069

 

70

Phạm Thị Loan

15CĐĐB

0070

 

71

Phạm Thị Hồng Ngọc

15CĐĐB

0071

 

72

Nguyễn Thị Vân Anh

15SPTin

0072

 

73

Nguyễn Vân Anh

15SPTin

0073

 

74

Đặng Thị Dự

15SPTin

0074

 

75

Lưu Trường Giang

15SPTin

0075

 

76

Trần Thị Hậu

15SPTin

0076

 

77

Lê Thị Hoa

15SPTin

0077

 

78

Đỗ Thị Thu Phương

15SPTin

0078

 

79

Nguyễn Hoàng Hà Trang

15SPTin

0079

 

80

Nguyễn Thị Việt Trinh

15SPTin

0080

 

81

Trương Thị Hường

15CNTT

0081

 

82

Nguyễn Thị Thu Thảo

15CNTT

0082

 

 

Lưu ý: Khi đi thi SV mang theo thẻ SV hoặc CMT.