Thông báo  
Đề án tuyển sinh CĐCQ năm 2017
15/03/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số:146/ĐA-CĐSPTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017

CÁC NGÀNH SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang web

1.1.1. Tên trường

Ngày 28/5/1988 theo Nghị định 93/HĐBT của Chính phủ, Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I được thành lập trên cơ sở sát nhập, hợp nhất Trường Sư phạm mẫu giáo trung ương (thành lập năm 1963) và Trường Trung cấp nuôi dạy trẻ trung ương (thành lập năm 1972).

Ngày 26/01/2006 tại Quyết định số 509/QĐ - BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Nhà trường hiện có 9 khoa, 10 phòng/ban chức năng, 05 trung tâm, 03 trường Mầm non thực hành với tổng đội ngũ cán bộ, giảng viên là 572 trong đó có 18 tiến sĩ, 188 thạc sĩ còn lại đều có trình độ cử nhân đại học (số liệu tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2016)

1.1.2. Sứ mệnh, Tầm nhìn và Mục tiêu

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao bậc học cao đẳng có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội, hội nhập quốc tế,  đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia cho ngành giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt.

Phấn đấu đến năm 2025 trở thành Trường Đại học/Học viện Giáo dục Mầm non Trung ương nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non và một số ngành nghệ thuật,  xã hội... trình độ đại học có năng lực, phẩm chất, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội với chất lượng, phương pháp tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới

1.1.3. Địa chỉ

Trường có trụ sở chính tại số 387 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Trường có 3 trường Mầm non thực hành, là cơ sở thực hành, thực tập dành cho sinh viên các ngành sư phạm:

- Trường Mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên: 387 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng: số 111 Vĩnh Hồ, Quận Ba Đình, Hà Nội;

- Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen: Khu D Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

1.1.4. Địa chỉ trang web: www.cdsptw.edu.vn

1.2. Qui mô đào tạo (cao đẳng sư phạm)

Nhóm ngành

Qui mô hiện tại

Giáo dục chính qui

Giáo dục thường xuyên

Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản

3664

0

Khoa học tự nhiên, kĩ thuật, công nghệ, thể dục, thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch

334

0

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính qui của 2 năm gần nhất

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất

Năm 2015: tuyển sinh dựa trên kết quả của kì thi THPT Quốc gia

Năm 2016: Trường tuyển sinh theo đề án tuyển sinh, kết hợp 2 phương thức:

- Tuyển sinh dựa trên kết quả của kì thi THPT Quốc gia (65% chỉ tiêu)

- Tuyển sinh dựa trên kết quả học tập tại trường THPT (35% chỉ tiêu)

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (theo kết quả thi THPT Quốc gia)

Nhóm ngành

/tổ hợp xét tuyển

Năm 2015

Năm 2016

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản

Giáo dục Mầm non,

Tổ hợp: M00

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

Giáo dục Mầm non, chương trình đào tạo chất lượng cao

250

245

20,75

250

293

20,0

Giáo dục Mầm non, chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội

410

582

14

560

627

15

Giáo dục Mầm non, chương trình đào tạo song ngành

185

337

14

140

412

14

Giáo dục Đặc biệt

Tổ hợp: M00

50

65

16

60

97

10

Giáo dục Công dân

Tổ hợp: A00, B00, C00, D01

50

54

12

50

17

10

Khoa học tự nhiên, kĩ thuật, công nghệ, thể dục, thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch

Sư phạm Âm nhạc

Tổ hợp: N00

50

12

16

60

12

15

Sư phạm Mĩ thuật

Tổ hợp: H00

50

7

16

50

4

15

Sư phạm Tin học

Tổ hợp: A00, A01, D01

50

14

12

30

11

10

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

Tổ hợp: A00, A01, B00, D01

70

0

12

30

0

10

 

2. CÁC THÔNG TIN CỦA NĂM TUYỂN SINH

Chi tiết xem tại đây