Thông báo  
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu đợt 1 Phục vụ xét tuyển cao đẳng chính qui năm 2017
12/04/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ
VÀ TRUNG CẤP CÁC NGÀNH SƯ PHẠM 2017

Số:154/TB-CĐSPTW 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu đợt 1

Phục vụ xét tuyển cao đẳng chính qui năm 2017

Căn cứ Qui chế Tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Qui định qui chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày  02 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 1258/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-CĐSPTW ngày 10 tháng 3 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển sinh cao đẳng chính qui và trung cấp các ngành sư phạm 2017 và Quyết định số 151/QĐ-CĐSPTW ngày 10 tháng 3 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển sinh cao đẳng, trung cấp các ngành ngoài sư phạm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo thi tuyển năng khiếu đợt 1 phục vụ xét tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017 như sau:

1. Đối tượng: Thí sinh có nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào các ngành có xét tuyển năng khiếu, trình độ cao đẳng hệ chính qui.

2. Ngành xét tuyển và môn thi năng khiếu

Stt

Ngành tuyển sinh

Môn thi năng khiếu

Môn 1

Môn 2

1

Giáo dục Mầm non

Đọc, kể diễn cảm và Hát

2

Giáo dục Đặc biệt

3

Sư phạm Âm nhạc

Thanh nhạc

Thẩm âm-Tiết tấu

4

Sư phạm Mĩ thuật

Hình họa

Bố cục

5

Thiết kế Thời trang

Hình họa

Trang trí

6

Thiết kế Đồ họa

3. Thời gian, hồ sơ, lệ phí đăng kí dự thi:

Thời gian thi: Các ngày 08, 09, 10 tháng 7 năm 2017

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 05 tháng 7 năm 2017.

Hồ sơ đăng kí dự thi gồm:

- Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo mẫu của Trường (thí sinh có thể tải về tại Trang thông tin điện tử của Trường: www.cdsptw.edu.vn)

- 02 ảnh 3cm x 4cm

- Bản sao có công chứng Giấy chứng minh nhân dân.

- Lệ phí dự thi: 300.000đ/thí sinh/đợt.

4. Nơi nhận hồ sơ:

Thí sinh gửi hồ sơ đăng kí dự thi và lệ phí thi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về: Văn phòng tuyển sinh, Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, số 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Kết quả thi năng khiếu

Thí sinh dự thi được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu, sử dụng trong các đợt xét tuyển các ngành trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017 tại Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.

Kết quả thi năng khiếu được cập nhật trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh,Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Địa chỉ: 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Trang thông tin điện tử: www.cdsptw.edu.vn;

Điện thoại: (04) 32191571 - (04) 37565209 - (04) 37562670./.

 Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Đã kí

TS Đặng Lộc Thọ 

 

Tải phiếu ĐKDT năng khiếu tại đây