Thông báo  
Thông báo về việc tuyển sinh Cao đẳng chính qui năm 2016, nguyện vọng bổ sung 1
22/08/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 436/TB-CĐSPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Cao đẳng chính qui năm 2016, nguyện vọng bổ sung 1

          Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22/02/2016 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2016 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp/trung cấp nghề).

2. Hình thức thi và xét tuyển:

Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 phương án xét tuyển:

- Xét kết quả thi (các môn trong tổ hợp đăng kí xét tuyển) của kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 và thi tuyển năng khiếu (đối với những ngành đặc thù);

- Xét điểm trung bình các môn học (trong tổ hợp đăng kí xét tuyển) lớp 12 Trung học phổ thông và thi tuyển năng khiếu (đối với những ngành đặc thù). Điều kiện xét tuyển: thí sinh có điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển không dưới 5,00.

3. Ngành tuyển sinh, tổ hợp các môn thi/xét tuyển:

Stt

Ngành

Hình thức thi/xét tuyển

1

- Giáo dục Mầm non

- Các chương trình song ngành:

   Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt

   Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc

   Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật

   Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội

   Giáo dục Mầm non - Kinh tế Gia đình

   Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin

   Giáo dục Mầm non - Quản trị Văn phòng

   Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh

   Giáo dục Mầm non - Thiết kế Thời trang

Tổ hợp M00:

xét điểm 2 môn Văn, Toán;

thi năng khiếu gồm 2 nội dung: Đọc kể diễn cảm và Hát

 

Các song ngành với ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển thêm các tổ hợp của ngành thứ hai và kiểm tra sát hạch năng khiếu Đọc kể diễn cảm và Hát.

2

Giáo dục Đặc biệt

3

Sư phạm Âm nhạc

Tổ hợp N00: xét điểm môn Văn; thi năng khiếu 2 môn: Thẩm âm - Tiết tấu (hệ số 2) và Thanh nhạc

4

Sư phạm Mỹ thuật

Tổ hợp H00: xét điểm môn Văn; thi năng khiếu 2 môn: Hình họa (hệ số 2) và Bố cục

5

- Giáo dục Công dân

- Chương trình ngành chính - ngành phụ:

  Giáo dục Công dân - Công tác Đội

Xét điểm các môn thuộc các tổ hợp: A00, B00, C00, D01

6

- Công nghệ Thiết bị trường học

- Chương trình song ngành: Công nghệ Thiết

  bị trường học - Khoa học Thư viện

7

- Thiết kế Thời trang

- Chương trình song ngành:

  Thiết kế Thời trang - Thiết kế Đồ họa

Tổ hợp H00:

xét điểm môn Văn;

thi năng khiếu 2 môn: Trang trí (hệ số 2) và Hình họa

8

Thiết kế Đồ họa

9

- Quản trị Văn phòng

- Chương trình song ngành:

  Quản trị Văn phòng - Thư kí Văn phòng

  Quản trị Văn phòng - Lưu trữ học

Xét điểm các môn thuộc các

tổ hợp: A00, A01, C00, D01

10

- Thư kí Văn phòng

- Chương trình song ngành:

  Thư kí Văn phòng - Lưu trữ học

11

- Quản lí Văn hóa

- Chương trình song ngành:

  Quản lí Văn hóa - ViệtNamhọc

12

Lưu trữ học

13

ViệtNamhọc

14

Công tác Xã hội

15

Khoa học Thư viện

16

- Công nghệ thông tin

- Chương trình song ngành:

  Công nghệ Thông tin - Khoa học Thư viện

Xét điểm các môn thuộc các

tổ hợp: A00, A01, D01

17

Hệ thống Thông tin quản lí

18

Kinh tế Gia đình

19

Sư phạm Tin học

20

- Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

- Chương trình song ngành:

  Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp - Công nghệ

 Thiết bị trường học

Xét điểm các môn thuộc các tổ hợp A00, A01, B00, D01

21

Tiếng Anh

Tổ hợp: D01 (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

4. Chỉ tiêu xét tuyển

Chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016: 65% tổng chỉ tiêu

- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT: 35% tổng chỉ tiêu

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu Đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

- Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- Giấy báo kết quả thi năng khiếu năm 2016 (đối với những tổ hợp có năng khiếu)

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Học bạ THPT (nếu xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT)

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (nếu xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016).

- 02 ảnh 4cm x 6cm và 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh (để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển).

6. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

6.1. Thời gian: theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016.

6.2. Nơi nhận: trực tuyến, đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Thời gian xét tuyển: theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ xét tuyển.

9. Kinh phí đào tạo: theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trang thông tin điện tử: www.cdsptw.edu.vn

Điện thoại: (04) 37565209 - (04) 37562670 - (04) 39714011

Email: cdsptw.qldt@gmail.com./.

 Nơi nhận:                                                     

 - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Các địa phương, các đơn vị phối hợp đào tạo;

 - Các phương tiện thông tin đại chúng;

 - Trang thông tin điện tử;

 - Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 Đã kí


TS. Đặng Lộc Thọ