Thông báo  
Thông báo về việc tuyển sinh Cao đẳng hệ chính qui năm 2017 Nhóm ngành đào tạo giáo viên
12/04/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ

VÀ TRUNG CẤP CÁC NGÀNH SƯ PHẠM 2017

Số: 155/TB-CĐSPTW 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Cao đẳng hệ chính qui năm 2017

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

     Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Thông báo số 177/TB-BGDĐT ngày 16 tháng 03 năm 2017 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Công văn số 1258/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-CĐSPTW ngày 10 tháng 3 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển sinh cao đẳng chính qui và trung cấp các ngành sư phạm năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương,

     Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017, nhóm ngành đào tạo giáo viên như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành tuyển sinh theo các tổ hợp M00, N00, H00: cần có kết quả thi các môn năng khiếu (tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc tại các trường đại học công lập).

2. Các ngành tuyển sinh:

Stt

Tên ngành

ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm thi

THPT

QG

Kết quả học tập THPT

  1.  

Giáo dục Mầm non, gồm các chương trình đào tạo sau: **

51140201

425

275

Văn, Toán,

Đọc kể diễn cảm

và Hát

 

Giáo dục Mầm non chất lượng cao

51140201

200

50

 

Song ngành Giáo dục Mầm non

51140201

50

50

 

Giáo dục Mầm non đào tạo

theo nhu cầu xã hội

51140201

175

175

  1.  

Giáo dục Đặc biệt

51140203

30

20

  1.  

Sư phạm Âm nhạc

51140221

10

10

Văn, Thanh nhạc,

THẨM ÂM-TIẾT TẤU *

  1.  

Sư phạm Mĩ thuật

51140222

10

10

Văn, Bố cục

HÌNH HỌA *

  1.  

Giáo dục Công dân

51140204

10

10

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Văn, Lịch Sử, Địa lý

  1.  

Sư phạm Tin học

51140210

10

10

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

  1.  

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

51140214

10

10

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Tiếng Anh


*  MÔN CHÍNH là môn viết hoa, in đậm và tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển

** Theo kết quả xét tuyển, sinh viên được chọn lọc vào học một trong các chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non chất lượng cao, các chương trình đào tạo song ngành (Giáo dục Mầm non-Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non-Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non-Sư phạm Tin học, Giáo dục Mầm non-Tiếng Anh...), Giáo dục Mầm non đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển theo các chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường (www.cdsptw.edu.vn).

3. Thời gian, phương thức tuyển sinh và hồ sơ đăng kí xét tuyển:

3.1. Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia:

- Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh đăng kí trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại các trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

Sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học bằng hình thức gửi/nộp trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi về Trường trước 17h00 ngày 07 tháng 8 năm 2017.

3.2. Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trường Trung học phổ thông:

Thời gian đăng kí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2017. Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp qua đường bưu điện (chuyển phát đảm bảo) hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

Hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng chính qui theo mẫu số 02 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường);

- Bản sao Học bạ trung học phổ thông;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- 02 ảnh cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

4. Thời gian công bố kết quả xét tuyển:

Theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngày 01 tháng 8 năm 2017. Kết quả xét tuyển và thời gian nhập học được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh, Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Địa chỉ: 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Trang thông tin điện tử: www.cdsptw.edu.vn;

Điện thoại: (04) 32191571 - (04) 37565209 - (04) 37562670./.

 Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Đã kí

 

TS Đặng Lộc Thọ 

 

 Tải phiếu ĐKXT tại đây