Văn bằng - Chứng chỉ
giới thiệu Công tác sinh viên
09/08/2013

1.     Giới thiệu về phòng CTSV

*Chức năng

          Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị đầu mối giúp việc cho Hiệu trưởng về Công tác HSSV trong Nhà trường; có trách nhiệm triển khai các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác HSSV tới các khoa; thực thi các công việc về công tác HSSV dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường.

*  Nhiệm vụ:

-  Công tác tổ chức hành chính

  + Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp bố trí vào các lớp, chỉ định ban cán sự lớp, làm thẻ cho học HSSV; Quản lý hồ sơ HSSV;

  + Giải quyết các công việc hành chính có liên quan (làm vé xe bus, giấy xác nhận HSSV…)

- Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

  + Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; Tổ chức thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; Xử lý HSSV vi phạm kỷ luật;

  + Tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa; Tổ chức đối thoại HSSV; Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ cho HSSV;

  + Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV;

-  Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV (Học bổng, TCƯĐ, TCXH, Vay vốn tín dụng, Hỗ trợ chi phí học tập…).

- Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội:

  + Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho HSSV;

  + Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV.

  + Thành lập và duy trì hoạt động của đội an ninh xung kích trong việc bảo vệ an ninh trật tự ký túc xá trong Nhà trường.

-Thực hiện công tác HSSV nội trú, ngoại trú.

 + Cấp sổ quản lý và đánh giá kết quả rèn luyện ngoại trú

- Tham gia giải quyết các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Nhà trường.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị khác trong Trường nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác có liên quan.

 

* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

* Tháng 12 năm 2003, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu Giáo TW1 ban hành Quyết định 700/QĐTC thành lập phòng Công tác Sinh viên thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương I ( nay là Cao đẳng Sư phạm Trung ương).

          -  Từ 2004 - 04/2010:    Trưởng phòng Thạc sĩ Nguyễn Xuân Phương

                                                 Phó Phòng Thạc sĩ Phạm Trần Hồng Hà

 

.         -  Từ 04/2010 - 2012:   Trưởng phòng Thạc sĩ Hoàng Kim Nam

                                                Phó Phòng Thạc sĩ Phạm Trần Hồng Hà

 

-         Từ 2012 - 08/2014  :    Trưởng phòng Thạc sĩ Hoàng Kim Nam

                                                Phó Phòng Thạc sĩ Phạm Tiến Thành

-          Từ 08/2014 đến nay:   Trưởng phòng Thạc sĩ Hoàng Kim Nam

                                                Phó Phòng Đ/c Phương Thị Xuyên

 

            • Hiện nay, phòng có 10 người, trong đó có 04 Thạc sỹ, 03học viên cao học, 03 cử nhân Đại học; 50% là Đảng viên.

 

  THÀNH TÍCH THI ĐUA 

  • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công tác Sinh viên năm học 2011-2012.

  • Danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" các năm học: 2006-2007; 2009-2010; 2011-2012;

  • Danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến" các năm học: 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016.