Văn bằng - Chứng chỉ
giới thiệu NCKH và HTQT
09/08/2013

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

          Là đơn vị chức năng, giúp việc và tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện các công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế gồm: Nhiệm vụ KHCN các cấp, tập san thông tin khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo, biên dịch tài liệu, xây dựng băng hình, bồi dưỡng chuyên môn, cung ứng thiết bị, hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị để thực hiện các dự án sản xuất thử, phân phối và chuyển giao các sản phẩm ứng dụng từ các đề tài KHCN.

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Cơ cấu tổ chức của Phòng:

          Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập năm 2005.Tiền thân của Phòng là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng phương pháp giáo dục trẻ.

          Từ khi mới thành lập Phòng chỉ có 04 cán bộ, sau đó được bổ sung thêm 2 cán bộ:

            • TS. Trần Thị Mai Lan Hương - Trưởng phòng 

           • ThS. Vũ Huyền Trinh - Phó Trưởng phòng

           • ThS. Nguyễn Thị Oanh

           • ThS. Hoàng Thu Hiền

           • CN Nguyễn Thị Thanh Hương

           • CN Trần Tuấn Anh

 Năm 2015 - 2016, đội ngũ cán bộ của phòng là 06 CB, trong đó: 2 tiến sĩ; 01 thạc sỹ; 03 cử nhân đang học thạc sĩ.

            • TS. Nguyễn Ngọc Linh – Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng)

            • TS Hoàng Thị Lan - Phó Trưởng phòng

            • ThS. Nguyễn Minh Thu

            • CN. Trần Thị Bích Hạnh

            • CN Nguyễn Thị Thanh Hương

            • CN Lại Hải Hà

          Trong số các đồng chí trên, có 03 đ/c là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính 4; 01 đồng chí đang chuẩn bị được kết nạp đảng.

          Trong những năm qua, tập thể cán bộ phòng QL NCKH- HTQT đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sát cánh bên nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được vinh dự đón nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

           1.     Công tác nghiên cứu khoa học:

           - Xây dựng được hệ thống Văn bản Quản lý các hoạt động Khoa học công nghệ trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp Nhà trường trong việc chỉ đạo quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin tư liệu, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng băng hình.

          - Từ năm 2006 đến nay, tổ chức triển khai và nghiệm thu được 26 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ (2015) đang triển khai thực hiện.

          - Từ năm 2005 đến 2014, Phòng phối hợp với các đợn vị, tổ chức triển khai và nghiệm thu thành công  được 108 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

          - Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường  trong năm học 2014 – 2015, sẽ tổ chức triển khai nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ở 2 cấp (cấp khoa và cấp trường) nhằm phát huy được hiệu quả: Vừa tạo cơ hội bồi dưỡng chuyên môn cho tổ bộ môn một cách thiết thực, vừa nâng cao vai trò trách nhiệm của ban Chủ nhiệm khoa, đồng thời nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết đề tài. Các chủ nhiệm đề tài đã có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện tiến độ theo đúng hợp đồng. Đây là một điểm nổi trội hơn so với tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong những năm trước đây.

     2. Công tác Thông tin tư liệu:

         - Tập San Thông tin Khoa học Giáo dục Mầm non phát hành được 7 số với nội dung: Đổi mới phương pháp đào tạo GVMN; kinh nghiệm, phương pháp và cách tiếp cận trong đổi mới chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở GDMN. Từ năm 2010, để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của trường đào tạo đa ngành, lãnh đạo Trường đã quyết định đổi tên thành Tập san Thông tin Khoa học Giáo dục. Tính đến 2014, Tập san đã phát hành được 05 số nhằm trao đổi về kinh nghiệm, nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học thuộc các lĩnh vực kiến thức chuyên môn khác nhau phụ vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường.

          - Tham mưu và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế.

  3.  Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo:

          - Năm học 2010-2011: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 04 tài liệu biên soạn và 01 tài liệu biên dịch.

          - Năm học 2011-2012: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 01 tài liệu biên soạn.

          - Năm học 2012-2013: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 03 tài liệu biên soạn.

          - Năm học 2013-2014: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 07 tài liệu biên soạn.

          - Năm học 2014-2015: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 14 tài liệu biên soạn.

          - Năm học 2015-2016: Đang tổ chức triển khai 09 tài liệu biên soạn, 02 tài liệu biên dịch và 02 giáo trình biên soạn.

Các tài liệu tham khảo đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của từng đề tài đối với công tác quản lí và đào tạo chung của Nhà trường.  

          4. Công tác xây dựng băng hình:

          Đã tổ chức nghiệm thu thành công 26 băng hình tập trung vào các chuyên ngành: giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, sư phạm âm nhạc, sư phạm công nghệ. Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao về tính khoa học và ứng dụng sư phạm của những đề tài mà các tác giả lựa chọn để xây dựng, thiết kế băng hình để giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và  thực hành trong các tiết học.

          5. Công tác hợp tác quốc tế:

           - Đã tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế với các cá nhân và tổ chức nước ngoài trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến giáo dục đào tạo. Hiện nay, đã thiết lập được mối quan hệ với các nước: Úc, Đan Mạch, Singapore, Nhật bản, Hàn Quốc thông qua việc tiếp nhận tình nguyện viên đến làm việc tại trường, trao đổi giáo viên và sinh viên sang học tập tại nước ngoài. Từ năm 2005, Phòng là đầu mối trong việc tiếp nhận sinh viên Đan Mạch và Singapore đến thực tập tại các trường mầm non thực hành. Đặc biệt dự án hợp tác nghị định thư với chính phủ Australiavề tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp sớm ở ViệtNamđã được nghiệm thu đánh giá mang tính ứng dụng cao tại các cơ sở giáo dục của ViệtNam. Bên cạnh đó Phòng đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại trường

          - Tiếp nhận nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học, các học bổng dành cho giảng viên, giáo viên trường mầm non thực hành từ các tổ chức và các trường Đại học nước ngoài. Ngoài ra, Phòng cũng đã tham mưu cho các cấp trong việc cử cán bộ, giảng viên tham gia học tập và tham dự các hội thảo, hội nghị ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, tham khảo chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy ở các trường Đại học tại Singapore, Philippin, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Lào...Có thể khẳng định, công tác hợp tác quốc tế của Trường CĐSPTW dưới sự tham mưu trực tiếp của phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã góp phần từng bước nâng cao hình ảnh và vị thế của trường trong nước cũng như quốc tế.

THÀNH TÍCH CƠ BẢN:

        -  Năm học 2008-2009, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1056 ngày 05 tháng 08 năm 2008 về việc đã có nhiều thành tích trong công tác năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

       - Năm học 2008-2009, tập thể lao động xuất sắc, 01 chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

       -  Năm học 2009-2010, tập thể lao động xuất sắc, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

       -  Năm học 2010-2011, tập thể lao động xuất sắc, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

       -  Năm học 2011-2012, tập thể lao động tiên tiến, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc tất cả các năm học. 

       - Năm học 2012-2013, tập thể lao động xuất sắc, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc tất cả các năm học. 

       -   Năm học 2013-2014, tập thể lao động tiên tiến, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc tất cả các năm học. 

       -   Năm học 2014-2015, tập thể lao động tiên tiến, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc.     

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

          Là đơn vị chức năng, giúp việc và tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện các công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế gồm: Nhiệm vụ KHCN các cấp, tập san thông tin khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo, biên dịch tài liệu, xây dựng băng hình, bồi dưỡng chuyên môn, cung ứng thiết bị, hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị để thực hiện các dự án sản xuất thử, phân phối và chuyển giao các sản phẩm ứng dụng từ các đề tài KHCN.

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Cơ cấu tổ chức của Phòng:

 Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập năm 2005.Tiền thân của Phòng là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng phương pháp giáo dục trẻ.

          Từ khi mới thành lập Phòng chỉ có 04 cán bộ, sau đó được bổ sung thêm 2 cán bộ:

            • TS. Trần Thị Mai Lan Hương - Trưởng phòng 

  • ThS. Vũ Huyền Trinh - Phó Trưởng phòng

  • ThS. Nguyễn Thị Oanh

  • ThS. Hoàng Thu Hiền

  • CN Nguyễn Thị Thanh Hương

  • CN Trần Tuấn Anh

 Năm 2014, đội ngũ cán bộ của phòng là 07 CB, trong đó: 2 tiến sĩ; 01 thạc sỹ; 04 cử nhân đang học thạc sĩ.

            • TS. Nguyễn Ngọc Linh – Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng)

  • TS Hoàng Thị Lan - Phó Trưởng phòng

  • ThS. Nguyễn Minh Thu

  • CN. Trần Thị Bích Hạnh

  • CN Nguyễn Thị Thanh Hương

  • CN Trần Tuấn Anh

  • CN Lại Hải Hà

          Trong số các đồng chí trên, có 03 đ/c là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính 4; 01 đồng chí đang chuẩn bị được kết nạp đảng.

          Trong những năm qua, tập thể cán bộ phòng QL NCKH- HTQT đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sát cánh bên nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được vinh dự đón nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.     Công tác nghiên cứu khoa học:

- Xây dựng được hệ thống Văn bản Quản lý các hoạt động Khoa học công nghệ trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp Nhà trường trong việc chỉ đạo quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin tư liệu, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng băng hình.

- Từ năm 2006 đến nay, tổ chức triển khai và nghiệm thu được 26 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ (2015) đang triển khai thực hiện.

- Từ năm 2005 đến 2014, Phòng phối hợp với các đợn vị, tổ chức triển khai và nghiệm thu thành công  được 108 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

- Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường  trong năm học 2014 – 2015, sẽ tổ chức triển khai nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ở 2 cấp (cấp khoa và cấp trường) nhằm phát huy được hiệu quả: Vừa tạo cơ hội bồi dưỡng chuyên môn cho tổ bộ môn một cách thiết thực, vừa nâng cao vai trò trách nhiệm của ban Chủ nhiệm khoa, đồng thời nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết đề tài. Các chủ nhiệm đề tài đã có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện tiến độ theo đúng hợp đồng. Đây là một điểm nổi trội hơn so với tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong những năm trước đây.

     2. Công tác Thông tin tư liệu:

         - Tập San Thông tin Khoa học Giáo dục Mầm non phát hành được 7 số với nội dung: Đổi mới phương pháp đào tạo GVMN; kinh nghiệm, phương pháp và cách tiếp cận trong đổi mới chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở GDMN. Từ năm 2010, để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của trường đào tạo đa ngành, lãnh đạo Trường đã quyết định đổi tên thành Tập san Thông tin Khoa học Giáo dục. Tính đến 2014, Tập san đã phát hành được 05 số nhằm trao đổi về kinh nghiệm, nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học thuộc các lĩnh vực kiến thức chuyên môn khác nhau phụ vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường.

   - Tham mưu và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế.

  3.  Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo:

          - Năm học 2010-2011: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 04 tài liệu biên soạn và 01 tài liệu biên dịch.

          - Năm học 2011-2012: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 01 tài liệu biên soạn.

            - Năm học 2012-2013: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 03 tài liệu biên soạn.

            - Năm học 2013-2014: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 07 tài liệu biên soạn.

            - Năm học 2014-2015: Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu được 14 tài liệu biên soạn.

          - Năm học 2015-2016: Đang tổ chức triển khai 09 tài liệu biên soạn, 02 tài liệu biên dịch và 02 giáo trình biên soạn.

Các tài liệu tham khảo đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của từng đề tài đối với công tác quản lí và đào tạo chung của Nhà trường.  

          4. Công tác xây dựng băng hình:

          Đã tổ chức nghiệm thu thành công 26 băng hình tập trung vào các chuyên ngành: giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, sư phạm âm nhạc, sư phạm công nghệ. Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao về tính khoa học và ứng dụng sư phạm của những đề tài mà các tác giả lựa chọn để xây dựng, thiết kế băng hình để giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và  thực hành trong các tiết học.

          5. Công tác hợp tác quốc tế:

           - Đã tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế với các cá nhân và tổ chức nước ngoài trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến giáo dục đào tạo. Hiện nay, đã thiết lập được mối quan hệ với các nước: Úc, Đan Mạch, Singapore, Nhật bản, Hàn Quốc thông qua việc tiếp nhận tình nguyện viên đến làm việc tại trường, trao đổi giáo viên và sinh viên sang học tập tại nước ngoài. Từ năm 2005, Phòng là đầu mối trong việc tiếp nhận sinh viên Đan Mạch và Singapore đến thực tập tại các trường mầm non thực hành. Đặc biệt dự án hợp tác nghị định thư với chính phủ Australiavề tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp sớm ở ViệtNamđã được nghiệm thu đánh giá mang tính ứng dụng cao tại các cơ sở giáo dục của ViệtNam. Bên cạnh đó Phòng đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại trường

          - Tiếp nhận nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học, các học bổng dành cho giảng viên, giáo viên trường mầm non thực hành từ các tổ chức và các trường Đại học nước ngoài. Ngoài ra, Phòng cũng đã tham mưu cho các cấp trong việc cử cán bộ, giảng viên tham gia học tập và tham dự các hội thảo, hội nghị ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, tham khảo chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy ở các trường Đại học tại Singapore, Philippin, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Lào...Có thể khẳng định, công tác hợp tác quốc tế của Trường CĐSPTW dưới sự tham mưu trực tiếp của phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã góp phần từng bước nâng cao hình ảnh và vị thế của trường trong nước cũng như quốc tế.

THÀNH TÍCH CƠ BẢN:

     -  Năm học 2008-2009, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1056 ngày 05 tháng 08 năm 2008 về việc đã có nhiều thành tích trong công tác năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

     - Năm học 2008-2009, tập thể lao động xuất sắc, 01 chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

  -  Năm học 2009-2010, tập thể lao động xuất sắc, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

-  Năm học 2010-2011, tập thể lao động xuất sắc, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

-  Năm học 2011-2012, tập thể lao động tiên tiến, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc tất cả các năm học. 

  - Năm học 2012-2013, tập thể lao động xuất sắc, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc tất cả các năm học. 

-   Năm học 2013-2014, tập thể lao động tiên tiến, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc tất cả các năm học. 

-   Năm học 2014-2015, tập thể lao động tiên tiến, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Công đoàn viên lao động xuất sắc.