Văn bằng - Chứng chỉ
giới thiệu Quản trị thiết bị
09/08/2013

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 Phòng có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng các công việc như:

  • Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất; cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình phục vụ đào tạo của Nhà trường và 3 trường Mầm non thực hành.

  • Lập dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị tin học, trang thiết bị nội thất, mua sắm trang thiết bị, đồ chơi cho các cháu mẫu giáo 3 Trường Mầm non thực hành.

  • Quản lý, sửa chữa cơ sở vật chất khu ký túc xá sinh viên để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sinh viên ăn ở tại khu ký túc xá.

  • Quản lý duy trì nhà ăn sinh viên và các dịch vụ phục vụ trong toàn trường. • Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng theo yêu cầu của các khoa, phòng ban phục vụ công việc trong trường.

  • Quản lý, điều hành cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đào tạo và các điều kiện sinh hoạt học tập của sinh viên. Phối hợp kiểm tra, đáng giá hiệu quả việc quản lý và sử dụng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

  • Quản lý điều phối hệ thống điện, nước phục vụ các hoạt động hàng ngày của Nhà trường.

  • Thực hiện công tác y tế học đường, phòng - chống dịch bệnh. Chăm sóc sức khoẻ của cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn trường. Thực hiện chế độ vệ sinh an toàn lao động, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, chế độ điều trị, nghỉ dưỡng theo qui định.

  • Quản lý và điều hành xe ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo và cán bộ giáo viên Nhà trường.

  • Kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

  • Quản lý phòng chống cháy nổ trong toàn trường.

* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 Phòng Quản trị - Thiết bị (tiền thân là phòng Quản trị - Đời sống) được thành lập cùng thời điểm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW I (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) theo nghị định số 93/HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ). Hiện tại phòng có 15 cán bộ công chức, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 13 cán bộ. Về trình độ có 02 người trình độ Thạc sỹ, 06 người có trình độ Đại học và 7 người có các trình độ chuyên môn khác. Số Đảng viên chiếm trên 50% sinh hoạt tại Chi bộ Quản trị Thiết bị - Bảo vệ. Trưởng phòng đồng thời là Bí thư chi bộ.

 Trong suốt những năm học qua, biên chế của phòng có nhiều thay đổi, nhưng do xác định được chức năng, nhiệm vụ của mình nên từng đồng chí đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và mang hết khả năng công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà trường giao. Từ lập kế hoạch, sửa chữa, xây dựng, quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường, quản lý và điều hành xe ô tô phục vụ công tác, quản lý điều phối hệ thống điện, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho giáo viên và sinh viên đến các công việc khác. Mặc dù biên chế có hạn, khối lượng công việc lớn nhưng các đồng chí trong phòng đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* THÀNH TÍCH THI ĐUA NĂM HỌC 2011 - 2012

  • Tập thể lao động tiên tiến.

  • 04 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

  • Các đồng chí còn lại đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.